Pro firmy

Neurocoaching – balíček 1

Je směr koučování využívající vědecké poznatky o fungování mozku.  Brain-based coaching je metodika, kterou vyvinul psycholog David Rock, zakladatel akademie Neuroleadership v USA.

Když víme, jak pracují naše myšlenkové mapy, jak nás ovlivňují emoce a jak můžeme aktivovat racionální myšlení, máme lepší předpoklad řídit kvalitní komunikaci, vést efektivně týmy a zaměstnance a dosahovat svých cílů. O tom, jak úspěšně se nám daří jít naší životní a profesní cestu nerozhoduje štěstí, ale nastavení naší mysli.

 • Individuální koučink v 60–90minutovém sezení

 • Série 12 koučovacích sezení

 • Plán spolupráce na 3 až 6 měsíců

 • Formou osobních sezení i on-line koučinku

 • Individuální klienti
 • Manažeři a podnikatelé
 • Firmy a jejich lídři

Sebeuvědomění a schopnost sebereflexe, zdravé sebevědomí, efektivnější komunikace a zvládání role lídra a manažera, kvalitnější plánování času i úkolů, schopnost stavět si reálné cíle.

Týmový koučink a facilitace – balíček 2

Lidé jsou jádrem firmy, tváří pro vaše obchodní partnery a současně tou nejdražší hodnotou vašeho podnikání. Bez nich vaše firma nemůže prosperovat, ba ani existovat. Můžeme být skutečným pokladem anebo nebezpečnou výbušninou. Proto se vyplatí pečovat o funkční týmy a kvalitní komunikaci.

 • Plán spolupráce na 6 až 12 měsíců
 • Série 12 koučovacích sezení – Celodenní nebo 2denní intenzivní trénink
 • Podpora při tvorbě funkčních pracovních týmů, facilitace pracovních porad
 • Koučování projektových i pracovních týmů pro efektivní dosahování cílů
 • Týmy sestavené pro práci na projektech
 • Skupiny zaměstnanců/OSVČ v jednotlivých odděleních nebo menších firmách
 • Firemní týmy, kde vázne komunikace a plnění úkolů v termínech

Profesionální facilitací získáte přehledné a strukturované vedení skupinových diskusí a konferencí. Týmový koučink vnáší do firem přehlednou a nekonfliktní spolupráci lidí v rámci týmu, lépe chápou svoji roli, cíl i cestu k jeho dosažení.

Workshopy a semináře – balíček 3

Schopnosti kvalitní a efektivní komunikace se lze naučit. Naše workshopy sestavujeme na míru a reagují na aktuální problém či téma, které firma řeší, dle poptávky uděláme cenovou kalkulaci.

 • Půldenní semináře či webináře
 • Celodenní workshopy osobně
 • Dvoudenní workshop „Koučovací praktiky v leadershipu a vedení hodnotících pohovorů“
 • Velké firmy a korporace

 • Start-upy a expandující firmy

 • Malé a střední firmy

Know-how pro roli lídra a vedoucího týmů.

 • Úprava manažerského stylu
 • Vyjednávací a obchodní dovednosti
 • Restrukturalizace a vedení změn
 • Personální řízení
 • Zlepšení interní komunikace
 • Ztráta efektivnosti týmu
 • Umění organizovat tým a delegovat úkoly
 • Zvládání konfliktních situací
 • Osobní i týmová motivace
 • Emoce a jejich zvládnutí
 • Práce se stresem / Stres Management
 • Strategie firmy / podnikání
 • Vize, Mise
 • Přínosy, uvědomění – rekapitulace
 • Získávání zpětné vazby
 • Sebepoznání
 • Sebemotivace
 • Sebeorganizace
 • Cíle – práce s cílem
 • Doporučení – jak si o ně říkat a mít samovolné doporučení

Teambuilding pro firmy 2 denní akce – balíček 4

Zrealizujeme pro vás jednodenní či dvoudenní firemní koučovací akci na jižní Moravě v moderním nadstandartním hotelu s bazénem a vinným sklepem ve Valticích – dle poptávky zajištění programu uděláme cenovou kalkulaci.

 • Lze domluvit degustace vín se someliérem
 • Zajištění ubytování v moderním nadstandartním hotelu s bazénem a vinným sklepem ve Valticích
 • Celodenní mentoring/koučink (dle dohody naše workshopy sestavujeme na míru a reagují na aktuální problém či téma, které firma řeší)
 • Zajištění Jetsurf – největší akademie & půjčovna na světě pro veřejnost a teambuilding
 • EFPA elitní školení na téma finanční gramotnosti

Storno podmínky

Klienti mohou zrušit domluvené sezení dva a více dní před sjednaným termínem. 

Pokud se klienti z jakéhokoliv důvodu neomluví ze sezení alespoň dva dny předem, je potřeba sezení uhradit, i kdyby se nemohli dostavit. U firemních koučovacích akcích je vystavena vždy zálohová faktura ve výši 100 % před zahájením, která je v případě nekonání akce nevratná (dle dohody se upraví termín konání).

Jakýkoliv zakoupený balíček je nutné využít max. do 6 měsíců, jinak propadá.

Možnosti platby

Převodem na účet 5670 25 8003/5500, VS je číslo vystavené faktury.

Kouč považuje veškeré informace od klientů za důvěrné a je vázán povinnou mlčenlivostí, dále je nutné vždy u klientů podepsat GDPR souhlas a prezenční listinu.