Náš tým

Jsme tým transformačních koučů, kteří věří, že síla spočívá v rozmanitosti přístupů a zkušeností. 

 

Každý z nás přišel ke koučování jinou cestou, což nám umožňuje přinášet jedinečnou perspektivu a bohatství technik do našich koučovacích sezení. Pojďte se nechat provést procesy, které vám mohou ušetřit roky.  Naší vizí je podporovat pracovní týmy v jejich růstu, zlepšovat komunikaci, efektivitu, překonávat překážky a dosahovat společných cílů.

Petr Šolc

Jsem zakladatel společnosti Šolc & Partneři, která se specializuje na komplexní finanční poradenství s ohledem na potřeby klienta. Součástí mé celoživotní práce je i poradenství v oblasti osobních financí, pojištění a odpovědného přístupu k investicím. Své klienty aktivně podporuji na jejich cestě k úspěchu. Věnuji se také celoživotnímu vzdělávání a jsem velkým podporovatelem vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.

Specializace:

Osobní rozvoj
Finanční poradenství
Investiční poradenství
Koučink
Firemní školení

Specializace:

Osobní rozvoj
Firemní školení
Koučink

Kristýna Bouchnerová

Jsem Kristýna 44letá matka dvou synů. Majitelka jediného franchísového konceptu v oblasti úklidových služeb v Česku. Vystudovala jsem Managment obchodu. Krátce po studiu jsem jako manažerka pracovala v jedné z největších korporátních pojišťoven svého času v Česku. Provozovala jsem vlastní podnikání v oblasti služeb a stala se majitelkou franchísové společnosti, kterou vedu a rozšiřuji stále o nové společníky. Mám ráda výzvy a možnost svobodného rozhodování, což mi podnikání umožňuje stejně jako koučink. Koučink jako způsob přemýšlení o vlastních hodnotách a sama sobě mě naprosto uchvátil již před 12 lety. Nejvíce mě naplňuje možnost posunu u druhých právě za využití koučinku. Vést druhé k nalezení toho nejlepšího vlastního potenciálu , nalezení vlastních vizí, ujasnění si vlastních hodnot. Posouvat druhé tak, aby byli ve výsledku tou nejlepší verzí sebe sama. Koučink je kombinace způsobu myšlení a současně praktických dovedností. Díky této kombinaci lze velmi efektivně a během krátké doby posunout sám sebe . Získat sebevědomí tam, kde je potřeba. Disciplínu nezbytnou k dosažení svých cílů, uvědomění si potřebných kroků vedoucích nás k pozitivní změně. To vše a mnohem více nám přináší koučink do života.

Já sama jsem díky koučinku našla cestu v době, kdy jsem byla velmi vážně nemocná, v době kdy jsem řešila skutečně těžká životní období, jsem si díky koučinku a sebereflexi dokázala najít cestu k uzdravení, k životu, který mi dává hluboký smysl. Díky transformačnímu koučinku jsem našla mnohem lepší verzi sebe sama a začala žít skutečně hodnotný a smysluplný život. Díky vlastním zkušenostem, jsem si uvědomila co vše lze díky koučinku dosáhnout a změnit. A jak velmi prospěšný tento způsob myšlení je a dokáže skutečně pozitivně pomoci. A to vše mne vedlo k rozhodnutí stát se koučem. A díky této profesi pomáhat druhým v jejich cestě. Při své práci využívám především Transformačního koučování. Učím klienty získávat praktické návyky, zavádět je do jejich života, pracovat efektivně sám se sebou . Ke každému klientovi přistupuji s ohledem na jeho individuální potřeby a zachování si jeho vlastní identity. Mezi mé klienty patří především lidé, kteří se chtějí ve svém životě skutečně posunout. Ať již v profesním nebo osobnostním životě. Lidé, kterým záleží na vytváření dobrých vztahů, perspektivním životu a vlastní budoucnosti. Zkrátka lidé, kterým není život lhostejný.

Martina Bolfová

Můj život se odvíjí v duchu tradičních hodnot, kde žena přináší teplo rodinného krbu a muž je živitelem, ale zároveň praktikujeme rovnost a vzájemnou podporu v každodenním životě. Pro mě je psychická pohoda všech členů rodiny klíčová pro kvalitní život a fungující vztahy. A právě díky mému poslání vytvářet bezpečné a podporující prostředí v mém nejbližším okolí jsem objevila svou vášeň pro koučink, podporu druhých a nutkavý pocit se sama posouvat a jít vpřed novým zítřkům. Prošla jsem certifikovaným kurzem transformačního kouče a současně rozšiřuji svoje vědomosti i v oblasti rozvíjení dětí.

Věřím, že každý člověk má v sobě potenciál pro velké věci, a mým cílem je pomoci odhalit a rozvinout tento potenciál. Jsem přesvědčená, že osobní růst a úspěch jsou dosažitelné pro každého, kdo je ochoten na sobě pracovat a investovat do svého rozvoje.

Při práci s klienty kladu důraz na vytvoření důvěrného a bezpečného prostředí, kde se mohou otevřeně vyjadřovat a pracovat na svých cílech bez obav z odsouzení.
 
Věřím, že každý klient je jedinečný a vyžaduje individuální přístup. Spolu s klientem stanovíme  konkrétní cíle ať už v osobním nebo profesním životě a následné kroky k jejich dosažení  . Mým cílem je být průvodcem a oporou na této cestě, poskytnout zpětnou vazbu a povzbuzení, aby klienti mohli objevit své vlastní odpovědi a řešení.
 

Specializace:

Osobní rozvoj
Firemní školení
Koučink